Log inRegister

Editorial articles / Society (page 1 of 25)

All (1646)   DS (223)   Society (266)   Culture (739)   International (35)   Shopping (55)  

Society 24 may 10:54 by David

24 maj lyfter vi Pansexualitet – Attraktion och åtrå oberoende av kön

Dagens sexualnorm förutsätter att sexualitet ska ha att göra med kön – Och kön förväntas också vara på vissa sätt. Dessa föreställningar begränsar förståelsen för hur vi kan vara som människor. Därför är det viktigt att synliggöra och lyfta grupper som marginaliseras av dessa normer. I detta kan vi tala om pansexualitet – attraktion och åtrå oberoende av kön. Den 24 maj är Pansexual and Panromantic Awareness Day, en dag för att lite extra uppmärksamma och visa solidaritet med pansexuella och panromantiska personer.

Fortsättning: Läs hela artikeln

Society 13 may 11:18 by David

Delta i unik nordisk transstudie

För första gången genomförs en större kvantitativ studie för att försöka få svar på varför transpersoner oftare är arbetslösa och fattiga. Man har samverkat med transcommunityt vid framtagandet av enkäten och har fått positiv respons. Projektledarna hoppas på ett stort deltagande från transpersoner i både Sverige, Finland och Åland.

Read more »

Society 24 apr 15:30 by David

Sydsvenskan: BDSM och traumabearbetning

Sydsvenskan har idag en artikel om BDSM och traumabearbetning. Forskaren Charlotta Carlström återger hur många BDSM-utövare menar att de alltid gått igång på BDSM-sex, andra att de fått upp ögonen genom en partner. Men det finns också några som menar att utövandet från början var ett sätt att bearbeta tidigare trauman. Carlström betonar dock att det inte behöver finnas en koppling mellan BDSM och utsatthet; "Det är viktigt att påpeka att man inte behöver ha en specifik anledning till varför man gillar BDSM". Läs mer i Sydsvenskan eller här.

Society 24 apr 08:52 by David

Delta i studie om BDSM-relaterad sexuell njutning utan genital beröring

Vid Malmö universitet genomförs just nu en studie om BDSM-relaterad sexuell njutning och/eller orgasmer utan genital beröring. Studien sker inom ramen för ett examensarbete på masternivå i ämnet sexologi. Både personer som är givare och mottagare för njutningen söks. Intervjun kan hållas på Malmö universitet eller på distans via zoom eller telefon.

Read more »

Society 17 apr 16:23 by David

Lag klubbad: Lättare att justera juridiskt kön

Riksdagen har under onsdagen röstat igenom den nya könstillhörighetslagen som bland annat gör det lättare att justera juridiskt kön. Åldersgränsen för justering av juridiskt kön sänks från 18 till 16 år, med målsmans godkännande. Krav på diagnos slopas. Lagen innehåller också en förändring som gäller kirurgiska ingrepp, vilka framöver inte kommer behöva tillstånd från Socialstyrelsen. Liknande lagstiftning finns redan i andra nordiska länder, där effekten enbart varit att livet för en marginaliserad grupp underlättats något. Jämfört med de andra nordiska länderna ligger Sverige dock fortfarande efter vad gäller graden av individuell frihet i avgörandet av könstillhörighet, även med den nya lagen.

Society 4 apr 11:56 by David

Ny könstillhörighetslag – vad innebär den?

Efter 17 (!) år av utredning kommer det läggas ett förslag i riksdagen om en ny könstillhörighetslag, i media ibland kallad "translagen". Lagen berör bland annat begreppet "juridiskt kön", vilket är en markör i folkbokföringsregistret. I Sverige har justeringar av detta varit förknippat med tidsödande och påfrestande myndighetsutövanden. Detta gör att Sverige ligger efter såväl övriga nordiska länder som FNs och Europarådets rekommendationer. RFSL ger en nyanserad beskrivning av vad könstillhörighetslagen innebär, klicka här för att läsa mer.

Society 19 feb 15:41 by David

Delta i studie om sexualitet och autism

Har du diagnostiserad eller självidentifierad autism och en vilja att prata om din sexualitet? Delta gärna i en studie som utförs vid Örebro Universitet!

Read more »

Society 10 feb 16:13 by David

Överväger du, en anhörig eller en vän egenremiss till transvården? Gör det direkt!

I olika kanaler meddelar transaktivister att möjligheten att skicka egenremiss till transvården snart kommer tas bort. Det innebär att om du, en vän eller anhörig funderar på att skicka egenremiss till transvården så är det hög tid att göra det direkt. Det går alltid att hoppa ur kön, men att hoppa in kommer framöver att bli svårare. Det har inte meddelats något exakt datum för förändringen. (DS har inte verifierat/undersökt detta närmare, men varnar ändå eftersom tid kan vara en kritisk faktor.)

Mer information och egenremiss-blanketter: Du kan läsa mer om utredningsprocessen här. Specifikt för Östergötland, läs här. Specifikt för Anova i Stockholmsregionen: Klicka här för egenremiss-blankett som du själv fyller i och skickar in.

Society 5 jan 15:22 by David

Har du Grindr? Var med i studie om analsex

Använder du Grindr? Intervjupersoner sökes till en studie om analsex. Studien utförs av Södertörns högskola.

Läs mer om studien »

Society 2 oct 2023 by David

Enkät om sex, dejting och adhd

Det saknas information om hur adhd påverkar dejting och sex. En kommande bok vill ändra på detta och söker röster från personer med adhd och deras partners. Vill du bidra genom att besvara en enkät? Klicka här för att läsa mer och komma till enkäten.


« Previous     Next »